Fluoride: bacteriën glijden over de tanden

Alle inhoud van wordt gecontroleerd door medische journalisten.

MünchenFluoride in tandpasta verhardt tanden. Maar het beschermt ook op een heel andere manier tegen tandbederf: fluoride zorgt ervoor dat cariësbacteriën zich minder goed aan de tanden hechten. Onderzoekers van de Universiteit van Saarland melden dat het mineraal de kleefkracht van de ziekteverwekker beïnvloedt.

Laat de bacteriën weglopen

Het team onder leiding van natuurkundeprofessor Karin Jacobs onderzocht de rol die een dunne fluoridelaag speelt in de interactie tussen bacteriën en tandoppervlak. De onderzoekers gebruikten speciaal vervaardigde hydroxyapatietplaatjes, die qua samenstelling vergelijkbaar zijn met tandglazuur, maar een zeer glad oppervlak hebben en daarom meer geschikt zijn voor de analysemethoden met hoge resolutie dan natuurlijke tanden. Met behulp van atoomkrachtmicroscopie bepaalden ze de houdkracht van verschillende soorten bacteriën, waaronder twee cariëspathogenen (Streptococcus mutans, Streptococcus oralis).

Resultaat: De onderzochte micro-organismen - ongeacht de soort - hechtten slechts half zo sterk aan gefluorideerde oppervlakken als aan onbehandelde oppervlakken. "We moeten nog onderzoeken of dit in het laboratorium verkregen resultaat ook geldig is in de mondholte", zegt Jacobs bij de resultaten. “Het is in ieder geval interessant dat fluoride in het algemeen de bacteriële hechtkracht blijkt te verzwakken.” In de toekomst kan dit effect ook helpen om bijvoorbeeld betere tandvullingen, kunstgebitten en implantaten te ontwikkelen.

Suiker doorboort tanden

Regelmatig je tanden poetsen voorkomt tandbederf. De tanden worden voornamelijk beschermd tegen bacteriën door de fluoride in de tandpasta. Het mineraal is ingebouwd in het tandglazuur en verhardt zo de tand. Te veel suiker is nog steeds de belangrijkste reden voor gaatjes in je tanden. De bacteriën in de mond breken de suikerverbindingen af, waardoor zuren vrijkomen die het tandglazuur aantasten. De enige preventieve maatregel hierbij is regelmatig poetsen met tandpasta die fluoride bevat. (in de)

Bron: Jacobs, K. et al.: "Reduced adhesie van orale bacteriën op hydroxyapatiet door fluoridebehandeling", Journal Langmuir, http://dx.doi.org/10.1021/la4008558

Tags:  verdovende middelen Diagnose ziekenhuis 

Interessante Artikelen

add