Vaccinatiebewijzen apotheek voorlopig stopgezet

Maximilian Reindl studeerde scheikunde en biochemie aan de LMU in München en is sinds december 2020 lid van de-redactie. Hij maakt zich voor u vertrouwd met medische, wetenschappelijke en gezondheidsbeleidsthema's om ze begrijpelijk en begrijpelijk te maken.

Meer berichten van Maximilian Reindl Alle inhoud van wordt gecontroleerd door medische journalisten.

Sinds half juni bieden apotheken digitale vaccinatiebewijzen aan. Dit aanbod is nu echter voorlopig stopgezet. De reden hiervoor is een zwak punt in de toewijzing van interne toegang. Zo zouden onbevoegden zich met vervalste documenten kunnen voordoen als apotheek om toegang te krijgen tot het uitgiftesysteem. Het is op dit moment niet duidelijk wanneer apotheken weer inentingsbewijzen zullen afgeven.

In sommige apotheken zijn weer digitale vaccinatiebewijzen verkrijgbaar. Op het portaal www.mein-apothekenmanager.de kunt u vooraf zien welke apotheek bij u in de buurt deze service weer aanbiedt.

(Deze tekst is bijgewerkt op 30 juli 2021, volgens een persbericht van de apotheekkoepel ABDA.)

Waarom stoppen apotheken met de uitgifte?

Apotheken geven sinds woensdag geen digitale coronavaccinatiecertificaten meer uit. Dit is een voorzorgsmaatregel om andere beveiligingsmechanismen te controleren bij de afgifte van de certificaten, volgens een verklaring van de Duitse Apothekersvereniging (DAV). Het is niet bekend hoe lang de toekenning wordt opgeschort.

Volgens de koepelorganisatie wisten IT-experts van Handelsblatt ongemerkt toegang te krijgen tot het interne portaal voor vaccinatiecertificaten voor apotheken. Dit zou het in principe ook mogelijk maken voor onbevoegde derden om 'geldige' certificaten af ​​te geven - ongeacht of iemand daadwerkelijk is ingeënt of niet.

Met behulp van vervalste documenten registreerden de IT-experts zich als apotheekeigenaar in het toerekeningssysteem en gaven ze bij wijze van test twee certificaten af. Zodra ze werden ontdekt, meldden de 'verkeerde apothekers' de kwetsbaarheid onmiddellijk aan de verantwoordelijken.

Zijn er gebruikersgegevens uitgestroomd?

Niets wijst er op dit moment op dat er gebruikersgegevens zijn gelekt als gevolg van de kwetsbaarheid. Een voorlopige interne controle vond ook geen verdere ongeautoriseerde toegang tot het systeem.

In overleg met het Bondsministerie van Volksgezondheid heeft de Duitse Apothekersvereniging (DAV) desondanks voorlopig de afgifte van certificaten stopgezet om de zaak nader te kunnen onderzoeken. Het doel is om de toewijzing van gasttoegang verder te beveiligen tegen onbevoegden.

Zijn reeds afgegeven inentingsbewijzen geldig?

Ja. De koepelorganisatie gaat ervan uit dat de tot nu toe zo'n 25 miljoen afgegeven vaccinatiecertificaten geldig zijn. Aangezien er tot nu toe geen verdere toegang van derden is gedetecteerd, zijn alle certificaten gegenereerd door wettelijk geregistreerde apotheekeigenaren.

Het is op dit moment niet duidelijk wanneer apotheken na stopzetting van de afgifte weer inentingsbewijzen zullen afgeven.

Hoe krijgen apotheken toegang?

De toegang tot het interne toewijzingssysteem wordt georganiseerd door de Duitse Apothekersvereniging (DAV). Om vaccinatieattesten te kunnen afgeven, moet een apotheek zich eerst registreren. Het portaal telt momenteel ongeveer 17.900 geregistreerde apotheken.

Voor verenigingsleden zijn alle documenten die nodig zijn voor de registratie al beschikbaar in de ledengids. "Gratis apotheken" die geen lid zijn van een regionale apotheekvereniging kunnen op hun beurt gasttoegang aanvragen. De documenten die hiervoor nodig zijn, zijn onder meer een officiële exploitatievergunning en een actuele melding van de nacht- en hulpdienst, die de lopende operaties bevestigt. Volgens de DAV zijn er momenteel zo'n 470 gastapotheken.

En via zo'n gastaccount vond ongeautoriseerde toegang tot het toerekeningssysteem plaats. Nu kijken de verantwoordelijken welke andere beveiligingsregels dit in de toekomst kunnen voorkomen.

Meer informatie over digitale coronavaccinatiecertificaten vindt u hier.

Tags:  tijdschrift zwangerschap ziekenhuis 

Interessante Artikelen

add