Amsler-raster

Alle inhoud van wordt gecontroleerd door medische journalisten.

Het Amsler-raster dient als een eenvoudige test om vroeg te ontdekken of de zogenaamde gele vlek (macula) op het netvlies nog intact is. Als dit niet het geval is, spreekt men van maculaire degeneratie. Dit uit zich in storingen in het centrale gezichtsveld en een vertekende beeldperceptie. Lees hier waar het Amsler-raster over gaat en hoe de Amsler-test werkt.

Wat doe je met de Amsler-gridtest?

Het Amsler-raster is een heel eenvoudig diagnostisch hulpmiddel: het bestaat alleen uit een vierkant, fijnmazig raster met zwarte lijnen op een witte achtergrond. Er is een zwart punt in het midden van het raster. De oogarts legt het Amsler-raster op een afstand van 30 tot 40 centimeter voor de patiënt en vraagt ​​hem één oog met zijn hand te bedekken. Bij jongere kinderen doen de ouders dit om ervoor te zorgen dat het oog echt "gesloten" is en eventuele zwakte in het andere oog niet kan compenseren.

De patiënt moet nu het punt in het midden van het Amsler-raster fixeren met het open oog. Als de "gele vlek" intact is, blijven het punt en de lijnen ongewijzigd. Om dit te controleren kan de arts de patiënt de volgende vragen stellen:

  • Zie je het punt in het midden?
  • Lijkt het punt in het midden onscherp? Zijn sommige lijnen onscherp?
  • Als je het middelpunt vastlegt, zie je dan alle hoeken en zijden van het grote rastervierkant?
  • Zie je gaten in de zwarte lijnen?
  • Zijn alle lijnen recht en evenwijdig en zijn de vierkantjes even?
  • Zie je kleuren, schakeringen of bewegingen zoals golven in het beeld? (Vervorming) Zo ja, hoeveel vierkanten zijn er tussen dit gebied en het middelpunt?

Daarna wordt het oog veranderd en wordt de Amsler-test herhaald.

Met deze eenvoudige vragen kan de arts gezichtsvelddefecten identificeren die al vroeg optreden wanneer de gele vlek wordt vernietigd. Als de patiënt veranderingen (vervormingen) constateert in een deel van het Amsler-raster, kan de arts de omvang van de ziekte beoordelen aan de hand van de afstand tussen het centrum en de vervorming in het Amsler-raster.

De "gele vlek" (macula) is het punt van scherpste zicht in het oog.

Zelftest met het Amsler-raster

Omdat de Amsler-test eenvoudig uit te voeren is en geen gevaren of bijwerkingen met zich meebrengt, kunt u deze eenvoudig thuis voor zelfonderzoek doen. Op aanvraag kunt u bijvoorbeeld bij uw oogarts een Amsler-grid krijgen. U kunt ook gratis sjablonen downloaden van internet als u maculadegeneratie vermoedt.

Houd er echter rekening mee dat visuele stoornissen in het Amsler-raster niet alleen verschijnen wanneer de "gele vlek" is beschadigd (d.w.z. maculaire degeneratie aanwezig is). Andere aandoeningen van het netvlies kunnen ook leiden tot afwijkingen in de Amsler-test. Raadpleeg daarom altijd uw oogarts als u bij uw zelftest een visuele beperking heeft geconstateerd.

Tags:  ziekenhuis tcm tandheelkunde 

Interessante Artikelen

add