quarantaine

Martina Feichter studeerde biologie met een keuzevak farmacie in Innsbruck en verdiepte zich ook in de wereld van geneeskrachtige planten.Van daaruit was het niet ver meer naar andere medische onderwerpen die haar tot op de dag van vandaag boeien. Ze volgde een opleiding tot journalist aan de Axel Springer Academy in Hamburg en werkt sinds 2007 voor - eerst als redacteur en sinds 2012 als freelance schrijver.

Meer over de experts Alle inhoud van wordt gecontroleerd door medische journalisten.

Een quarantaine isoleert strikt mensen die (mogelijk) een gevaarlijke infectieziekte hebben opgelopen. Officieel bevelen autoriteiten zoals de gezondheidsafdeling een dergelijke isolatie aan. Sommige mensen kiezen echter ook vrijwillig voor quarantaine of zelfisolatie. Hier lees je wat een (vrijwillige) quarantaine of zelfisolatie inhoudt, hoe je het “opgesloten zitten” kunt doorstaan ​​en hoe de juridische situatie rondom quarantaine eruit ziet!

ICD-codes voor deze ziekte: ICD-codes zijn internationaal erkende codes voor medische diagnoses. Ze staan ​​bijvoorbeeld in doktersbrieven of op attesten van arbeidsongeschiktheid. U07A98A20

Wat is een quarantaine?

Quarantaine is de onmiddellijke, strikte en tijdelijke isolatie van mensen die (potentieel) besmet zijn geraakt met een ziekte die van persoon op persoon kan worden overgedragen. Dit om de verspreiding van een gevaarlijke infectieziekte te voorkomen.

Gezondheidsautoriteiten of andere bevoegde autoriteiten bevelen meestal een quarantaine aan. De wettelijke basis hiervoor is in Duitsland de Infection Protection Act (IfSG). Hoe lang een quarantaine duurt, hangt meestal af van de incubatietijd. Dit is de tijd tussen infectie en het verschijnen van de eerste symptomen.

Quarantaine wordt vaak uitgevoerd in een ziekenhuis (bijvoorbeeld in een eigen quarantainestation) of in een voorziening die geschikt is voor de ziekte. Mobiele isolatieafdelingen (bijvoorbeeld quarantainetenten) worden soms gebruikt in nood- en crisissituaties. Het medisch personeel dat de getroffenen verzorgt en verzorgt, moet zichzelf tegen infectie beschermen door middel van strikte beschermende maatregelen, zoals het dragen van een quarantainepak.

Bij een lokale ziekte-uitbraak kan bijvoorbeeld een hele wijk of een vallei in quarantaine worden geplaatst. Alle mensen in deze quarantainezone moeten zich dan houden aan de officieel opgelegde maatregelen en regels.

Quarantaine: voor welke ziekten?

Volgens de Infection Protection Act (IfSG) wordt quarantaine voorzien in geval van longpest en hemorragische koorts die van persoon op persoon kan worden overgedragen (zoals Ebola) - zowel met een bevestigde diagnose als met een louter vermoeden van ziekte .

Maar ook bij andere zeer besmettelijke en direct overdraagbare infectieziekten zoals Covid-19 kan de isolatie van (potentieel) besmettelijke mensen officieel worden bevolen. Ook hier spreekt de IfSG van segregatie. Het kan bij zieke mensen, bij mensen waarvan vermoed wordt dat ze besmet of besmet zijn, maar ook bij ziektekiemen. Deze laatste worden echter alleen afgescheiden als zij andere beschermingsmaatregelen niet volgen, niet kunnen of willen volgen. Dan zijn kiemafscheiders een gevaar voor anderen.

Volgens het IfSG zijn excretors mensen die ziekteverwekkers uitscheiden zonder zelf ziek te zijn of ervan verdacht te worden ziek te zijn. Sommigen doen dit tijdens de incubatieperiode (incubatie-eliminatoren), anderen tijdens herstel (herstellende eliminatoren) en weer anderen meer dan drie maanden na hun genezing en soms zelfs voor het leven (permanente eliminatoren).

Quarantaine op dieren of planten

Ook voor dieren en planten gelden quarantainevoorschriften. Ze gelden als preventieve maatregelen samen met andere voorschriften. Deze regels zijn bedoeld om te voorkomen dat een bepaalde ziekte (bijvoorbeeld hondsdolheid) of een plantenplaag een land binnenkomt.

Dus als u bijvoorbeeld met een hond een land binnen wilt komen, kan een rabiësvaccinatie en eventueel een rabiës-antistoffentest (bloedonderzoek) nodig zijn voor het dier. Hetzelfde kan gelden als u een hond uit een niet-EU-land naar de Europese Unie wilt brengen of als u na een vakantiereis met uw hond naar een ander EU-land opnieuw de Europese Unie (bijvoorbeeld Duitsland) wilt binnenkomen.

Zoek vooraf precies de noodzakelijke toelatingseisen op voor dieren die je meeneemt (bijvoorbeeld op het douanekantoor). Als hieraan niet wordt voldaan, kan het voorkomen dat uw dier - op uw kosten - enkele maanden in quarantaine wordt geplaatst. In andere gevallen, als niet aan de toelatingseisen wordt voldaan, kan het dier worden teruggestuurd naar het land van herkomst (als het nieuw wordt ingevoerd in de EU) of kan het dier zelfs worden geëuthanaseerd. Daar zou je dan ook voor moeten betalen.

Binnenlandse quarantaine

In sommige gevallen kan het bevoegd gezag ook quarantaine of isolatie in uw eigen woning of andere niet-medische gebouwen gelasten. Een bekend voorbeeld: de SARS-CoV-2 pandemie.

Binnenlandse quarantaine voor Covid-19

Je moet thuis in quarantaine (meer precies: thuisisolatie) als je positief getest bent op het nieuwe coronavirus, maar geen of slechts lichte symptomen hebt en dus geen ziekenhuisbehandeling nodig hebt. Thuissecretie wordt ook besteld als er een hoog risico is dat u besmet bent geraakt met de ziekteverwekker. Dit geldt bijvoorbeeld als u de afgelopen 14 dagen in nauw contact bent geweest met een persoon die aantoonbaar besmet is met Sars-CoV-2. "Nauw contact" betekent bijvoorbeeld dat je deze persoon minimaal 15 minuten persoonlijk hebt gesproken (face-to-face contact) of door hem of haar bent gehoest of geniesd.

Zo werkt thuisquarantaine of isolatie:

 • Verlaat uw huis niet en ontvang geen bezoek.
 • U en de andere leden van uw huishouden moeten uw handen regelmatig en grondig wassen met zeep gedurende ten minste 20 seconden. Houd je daarnaast aan de regels voor hoesten en niezen (d.w.z. gebruik een wegwerpzakdoek of hoest of nies in de holte van je elleboog en keer je af van anderen, was daarna je handen).
 • Voor het drogen van uw handen kunt u het beste wegwerpdoekjes gebruiken.
 • In individuele gevallen kan, na overleg met een arts, ook het gebruik van een handdesinfectiemiddel nuttig zijn.
 • Leg uw handen niet rond uw gezicht, vooral uw neus, mond of ogen niet.
 • Ventileer regelmatig alle keuken, badkamer, slaapkamer en woonkamer.
 • Deel geen vaat en wasgoed met andere mensen in hetzelfde huishouden totdat ze zoals gewoonlijk zijn schoongemaakt.
 • Vermijd nauw lichamelijk contact en houd andere gezinsleden minimaal 1,5 tot twee meter afstand.
 • U en de rest van uw huishouden moeten in verschillende kamers verblijven of, indien mogelijk, dezelfde kamer alleen op verschillende tijden gebruiken (bijvoorbeeld voor maaltijden).
 • Draag een face-to-face masker als je in dezelfde kamer moet zijn met andere leden van het huishouden. Ze moeten ook een masker opzetten.
 • Reinig regelmatig oppervlakken en voorwerpen waarmee u in contact komt (deurklinken, lichtschakelaars, enz.) - na overleg met een arts, eventueel ook met een oppervlaktedesinfectiemiddel.
 • Gebruik uw eigen vuilniszak om in de ziekenhuiskamer te bewaren tot verwijdering.
 • Was je kleding, bedlinnen en badlinnen op minimaal 60 graden Celsius en met een normaal huishoudwasmiddel
 • Als je alleen woont: Laat buren, vrienden of familieleden je boodschappen en andere noodzakelijke spullen halen en zet ze voor je deur. Indien nodig kunt u ook de brandweer, de technische hulpverleningsorganisatie of vrijwilligers in uw gemeente om ondersteuning vragen.
 • Als u vanwege een andere ziekte (bijvoorbeeld diabetes, hoge bloeddruk) dringend medicatie of medische behandeling nodig heeft, neem dan contact op met uw huisarts of behandelend specialist.
 • Heb je een hond? Vraag dan buren, familie of vrienden om regelmatig met hem te gaan wandelen.
 • Meet twee keer per dag uw lichaamstemperatuur en noteer eventuele symptomen van de ziekte. Schrijf ook op met wie je recentelijk persoonlijk contact hebt gehad.
 • Informeer de gezondheidsafdeling als u hoest, koorts, ademhalingsmoeilijkheden krijgt of zich erg ziek voelt.
 • Volg de verdere instructies van de GGD.

Hoe lang duurt de thuisquarantaine of isolatie?

De GGD zal u informeren wanneer uw quarantaine of isolatie weer wordt opgeheven. Gebruikelijk:

 • Als u positief testte op Sars-CoV-2 en ook symptomen had, wordt uw huishoudelijke secretie op zijn vroegst 14 na het begin van de ziekte opgeheven. Voorwaarde: Er zijn minimaal 48 uur geen klachten meer of deze zijn duurzaam verbeterd. Bovendien moet een up-to-date snelle antigeentest (beter een PCR-test als de ziekte ernstig is) negatief zijn.
 • U was aan het begin van de isolatie Sars-CoV-2-positief, maar kreeg gedurende de gehele isolatieperiode geen symptomen? Dan is ontslag mogelijk niet eerder dan 14 dagen na de eerste detectie van de ziekteverwekker - ook hier op voorwaarde dat een acute snelle antigeentest negatief is.
 • Nauwe contacten van een besmette persoon moeten ook 14 dagen thuis in quarantaine, gerekend vanaf de laatste dag waarop ze contact hebben gehad met de besmette persoon. Nogmaals, een huidige negatieve antigeen-sneltest is een voorwaarde voor vrijlating uit quarantaine.

In individuele gevallen kan de verantwoordelijke GGD afwijken van deze algemene richtlijnen. Daarnaast gelden voor bepaalde groepen mensen speciale regels met betrekking tot de duur van quarantaine of isolatie thuis - bijvoorbeeld voor mensen met een immuunstoornis en bewoners van ouderenzorginstellingen.

Ook kun je besmet zijn met het nieuwe coronavirus en besmettelijk zijn voor anderen als je geen ziekteverschijnselen hebt (asymptomatische infectie)!

Zelfquarantaine

Vaak heb je nauwer contact met mensen die mogelijk, maar niet zeker, Covid-19 of een andere besmettelijke ziekte hebben. Als je bijvoorbeeld lang naast iemand hebt gezeten of iemand hebt geknuffeld en gekust die in de uren daarna hoesten, ademhalingsmoeilijkheden en andere infectiesymptomen krijgt, kun je jezelf mogelijk besmet hebben met het nieuwe coronavirus. Om je medemensen te beschermen, kan het dan logisch zijn dat je jezelf in zelfquarantaine plaatst.

Vermijd indien mogelijk direct contact met andere mensen gedurende deze tijd (met uitzondering van mensen die in uw huishouden wonen als zij ook in quarantaine hebben gezeten). Vraag bijvoorbeeld vrienden, familie, buren of vrijwilligers om alles wat je nodig hebt te kopen en voor je deur achter te laten. En houd je consequent aan de aanbevolen hygiëneregels (handhygiëne, hoesten en niezen).

Als de potentiële Covid-19-patiënt met wie je nauw contact hebt gehad je dankzij een negatieve coronatest alles kan geven, kun je de zelfquarantaine natuurlijk beëindigen. Als de test van uw vriend/kennis positief is, wordt u beschouwd als contactpersoon - het bevoegd gezag kan dan uw thuisquarantaine bestellen.

Als u tijdens de zelfquarantaine mogelijke tekenen van Covid-19 ontwikkelt, meld uw vermoedens dan onmiddellijk aan de verantwoordelijke autoriteiten (huisarts, gezondheidsafdeling) en blijf in isolatie totdat er nadere instructies worden gegeven.

Quarantaine bij binnenkomst

In sommige gevallen bevelen de autoriteiten een quarantaine aan voor terugkeerders en reizigers, in andere gevallen is het slechts een aanbeveling om zelf in quarantaine te gaan. Het Bondsministerie van Binnenlandse Zaken en de gezondheidsautoriteiten hebben de relevante informatie voor Duitsland gereed.

Met betrekking tot Sars-CoV-2 geldt het volgende: Iedereen die de laatste tien dagen voor binnenkomst in een als risicogebied geclassificeerd land heeft verbleven, moet thuis in quarantaine. De indeling van de deelstaten wordt uitgevoerd door het ministerie van Buitenlandse Zaken (AA), het federale ministerie van Volksgezondheid (BMG) en het federale ministerie van Binnenlandse Zaken, Bouw en Binnenlandse Zaken (BMI) en wordt regelmatig gecontroleerd. Het Robert Koch Institute (RKI) geeft een overzicht van welke landen momenteel worden beschouwd als Sars-CoV-2-risicogebieden. Momenteel (per 14 mei 2021) zijn dat bijvoorbeeld Servië, Kosovo, Bosnië en Herzegovina, maar ook Estland en Sri Lanka.

Zelfisolatie

Heeft u symptomen die kunnen wijzen op Covid-19? Waarschuw dan uw huisarts of de GGD en isoleer uzelf direct van andere mensen (in ieder geval tot er een negatief testresultaat beschikbaar is).

De aanbevelingen zijn hetzelfde als voor een geordende quarantaine. Als uw symptomen verergeren, zoek dan snel medische hulp.

Maar zelfisolatie is niet alleen bij Covid-19 een belangrijk middel. Ook bij andere gevaarlijke infectieziekten voorkomt verantwoord handelen in de zin van afzondering dat de ziekteverwekkers zich snel verspreiden.

Tips voor quarantaine en isolatie

Een (vrijwillige) quarantaine of isolatie gedurende een langere periode zet veel mensen onder psychologische en emotionele stress. Als u en mogelijk uw kinderen een van hen zijn, kunnen de volgende tips u helpen om beter om te gaan met de uitzonderlijke situatie:

 • Quarantaine of isolatie kan eng en uitdagend zijn, vooral voor kinderen. Leg de situatie op een leeftijdsgeschikte manier aan uw kroost uit. Probeer kalmte en vertrouwen over te brengen.
 • Zorg voor een betrouwbare dagelijkse structuur met vaste tijden om op te staan, te eten en te slapen - voor jou en je kinderen. Ook voor scholieren zijn vaste tijden voor huiswerk belangrijk. Vergeet niet tussendoor kleine pauzes te nemen.
 • Let op (blijven) eten van een gezonde voeding - wie gefrustreerd of verveeld dag en nacht thuis moet zitten, grijpt vaak naar snoep of vette of zoute snacks. Sommigen zoeken ook troost of ontsnappen in alcohol - dus houd uw alcoholgebruik in de gaten. Nog beter: doe het helemaal zonder wijn, bier, etc.!
 • Degenen die thuis 'opgesloten' zitten, hebben vaak de neiging om een ​​groot deel van de tijd achter de televisie of computer door te brengen. Mediaconsumptie moet echter binnen de perken blijven - zowel voor u als voor uw kinderen. Besteed aandacht aan leeftijdsgeschikte, gerenommeerde media-aanbiedingen en informatiebronnen (bijvoorbeeld over de huidige Covid 19-situatie).
 • Voldoende lichaamsbeweging is even belangrijk voor lichaam, geest en ziel - zowel voor u als voor uw kinderen. Blijf dus regelmatig actief binnen je eigen vier muren (en eventueel in je eigen tuin), bijvoorbeeld met behulp van fitness- of dansvideo's van internet of door middel van beweging en balspelen. Suggesties voor dat laatste vind je ook op internet.
 • Blijf ook mentaal in beweging, vooral als je je hoofd niet kunt uitdagen in het thuiskantoor. Denk bijvoorbeeld aan lezen, (creatief) schrijven, puzzelen of (denk)spelletjes.
 • Ontspanningsoefeningen worden vooral aanbevolen bij spanning en angst. Op internet vind je veel suggesties en instructies, bijvoorbeeld voor ademhalingsoefeningen, meditaties, autogene training of progressieve spierontspanning. Ook (leeftijdsgebonden) ontspanningsoefeningen kunnen kinderen helpen.
 • Onderhoud uw sociale relaties met familie en vrienden via telefoongesprekken of sociale media. Maak het voor uw kinderen mogelijk om op deze manier in contact te blijven met vrienden en familie.
 • Heeft u of uw gezin angsten, zorgen, frustraties of conflicten, schroom dan niet om in quarantaine telefonisch hulp te zoeken - bijvoorbeeld bij familieleden, de huisarts, de telefonische hulpverlening of andere crisisdiensten. Informatie over geschikte contactpunten vindt u op internet (bijvoorbeeld op de homepage van uw gemeente of stad).

Juridische informatie in quarantaine plaatsen

Een officieel bevolen quarantaine moet worden nageleefd. Het bevoegd gezag controleert de naleving van de quarantainemaatregelen. Wie dit overtreedt, mag een boete of gevangenisstraf verwachten!

Als u als werknemer wordt getroffen door een officiële maatregel zoals een activiteitenverbod of quarantaine, heeft u mogelijk recht op een vergoeding van uw werkgever. Meer informatie over dit onderwerp vindt u op de homepage van het Bondsministerie van Arbeid en Sociale Zaken (zie hieronder: Meer informatie).

Extra informatie

 • Robert Koch Instituut: Informatieblad voor getroffenen (contactpersonen) - Coronavirusinfectie en thuisquarantaine (per 23 oktober 2020)
 • Federaal Centrum voor Gezondheidseducatie: Coronavirus - Quarantaine en Isolatie (Status: 12 mei 2021)
 • Federaal Bureau voor Civiele Bescherming en Rampenhulp en het Federaal Centrum voor Gezondheidseducatie: Coronavirus Sars CoV-2 - Regels en aanbevelingen voor thuisquarantaine (vanaf 17 november 2020)
 • Federaal Ministerie van Arbeid en Sociale Zaken: Informatie over Corona - Antwoorden op arbeidsrechtelijke vragen (per: 26 november 2020)
Tags:  zwangerschap gezonde voeten tanden 

Interessante Artikelen

add