Morfine

Bijgewerkt op Alle inhoud van wordt gecontroleerd door medische journalisten.

De werkzame stof morfine is een van de belangrijkste middelen voor de behandeling van ernstige en hevige pijn. Het is een natuurlijk bestanddeel van opium - het gedroogde melksap van de papaver. Morfine wordt beschouwd als de gouden standaard in pijnbehandeling, maar leidt relatief vaak tot gastro-intestinale klachten zoals constipatie. De pijnstiller valt onder de Narcoticaverordening. Hier lees je alles wat je moet weten over morfine!

Zo werkt morfine

Morfine is een medicijn uit de groep van opiaten. Het heeft een sterke pijnstillende (pijnstillende), hoestverlichtende (antitussieve) werking, evenals kalmerende of dempende werking.

Mensen hebben een eigen pijnstillend systeem, dat onder andere in stressvolle situaties wordt geactiveerd. Zo is het mogelijk dat gewonden na ernstige ongevallen vaak anderen kunnen helpen zonder dat ze zich van hun eigen letsel bewust zijn.

Dit pijnstillersysteem kan ook worden geactiveerd door de werkzame stof morfine. Het medicijn bindt zich aan bepaalde verbindingspunten van de boodschappersubstantie in het centrale zenuwstelsel (opioïde receptoren), wat de overdracht van pijn belemmert en het gevoel van pijn vermindert. Daarnaast is er kalmerende (sedatie), die de pijnstillende werking van morfine ondersteunt.

Opname, afbraak en uitscheiding

Na opname via de mond (oraal) wordt de werkzame stof slechts langzaam en onvolledig vanuit de darm in het bloed opgenomen. Nadat het in het lichaam is verdeeld, wordt het in de lever afgebroken. Hierdoor ontstaan ​​afbraakproducten die toch een pijnstillende werking hebben. Ze worden dan voornamelijk via de nieren uitgescheiden.

Wanneer wordt morfine gebruikt?

Morfine wordt gebruikt om ernstige en ernstige pijn te behandelen, bijvoorbeeld bij kankerpatiënten.

Zo wordt morfine gebruikt

De pijnstiller kan worden gebruikt in de vorm van tabletten, capsules, druppels, zetpillen en injecties. De individueel geschikte dosis moet voor elke patiënt worden bepaald.

Meestal ligt de dosering voor volwassenen tussen de 60 en 120 milligram per dag. Als het medicijn echter rechtstreeks in het bloed wordt geïnjecteerd, zal de dosis lager zijn (meestal tussen 10 en 60 milligram).

De pijnstiller heeft slechts een relatief korte werkingsduur van twee tot vier uur. Daarom worden vaak tabletten met vertraagde afgifte van het actieve ingrediënt ("achterlijk") gegeven. Ze zorgen voor een constante afgifte van actieve ingrediënten en dus voor langdurige pijnverlichting. Deze tabletten met verlengde afgifte hebben ongeveer drie uur nodig om te werken, maar gaan daarna bijna een hele dag mee. Als echter een onmiddellijk effect gewenst is, worden andere doseringsvormen gebruikt, bijvoorbeeld morfinedruppels.

Medicatie met morfine dient altijd "geleidelijk" te worden gestaakt, niet abrupt, maar door de dosering geleidelijk te verlagen. Dit voorkomt acute ontwenningsverschijnselen.

Wat zijn de bijwerkingen van morfine?

Vaak (dat wil zeggen bij één tot tien procent van de behandelde patiënten) veroorzaakt morfine bijwerkingen zoals hoofdpijn, euforie, vermoeidheid, denkstoornissen, misselijkheid, constipatie en zweten.

Zeer zelden (minder dan één procent van de behandelde personen) ervaart een bloeddrukdaling, ademhalingsmoeilijkheden en allergische reacties.

Ernstige bijwerkingen zijn mogelijk, vooral bij langdurig gebruik en bij oudere patiënten met nierfunctiestoornissen, bijvoorbeeld ernstige immobilisatie (sedatie tot comateuze toestand), toevallen, overprikkelbaarheid en een plotseling verhoogde pijnperceptie (hyperalgesie).

Waar moet rekening mee worden gehouden bij het gebruik van morfine?

Contra-indicaties

Geneesmiddelen die morfine bevatten, mogen niet worden ingenomen in het geval van:

  • Darmobstructie
  • Ademhalingsproblemen, waaronder verslechtering van de afscheiding van slijm in de luchtwegen
  • obstructieve luchtwegziekte (ziekten die de luchtwegen vernauwen)
  • epileptische aanvallen
  • Acute buik (samenvatting van levensbedreigende ziekten van de buikholte)
  • gelijktijdig gebruik van antidepressiva uit de groep van monoamineoxidaseremmers (MAO-remmers)

Interacties

Als de pijnstiller samen met andere medicatie wordt ingenomen, kunnen er interacties zijn. De volgende middelen kunnen de effecten en bijwerkingen van morfine versterken:

  • Alcohol en centraal onderdrukkende middelen (bijv. benzodiazepinen)
  • Geneesmiddelen voor depressie en geestesziekten (bijv. clomipramine, amitriptyline)
  • Geneesmiddelen tegen misselijkheid (zoals difenhydramine)
  • Cimetidine (geneesmiddel tegen brandend maagzuur)

Het antibioticum rifampicine kan de pijnstillende werking van morfine verminderen.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

De inname van morfine kan het reactievermogen verminderen. Daarom mag men, vooral aan het begin van de behandeling, niet actief deelnemen aan het wegverkeer of zware machines bedienen.

Leeftijdsbeperkingen

Geneesmiddelen met een vertraagde afgifte met morfine (d.w.z. geneesmiddelen met een vertraagde afgifte van de werkzame stof) kunnen worden gebruikt bij adolescenten vanaf twaalf jaar. Niet-retardeerde geneesmiddelen zijn goedgekeurd vanaf de leeftijd van één jaar.

zwangerschap en borstvoedingsperiode

Omdat morfine het ongeboren kind ook via het bloed van de moeder bereikt, mogen zwangere vrouwen met ernstige pijn de pijnstiller alleen krijgen na zorgvuldige afweging van de risico's en voordelen. Dit geldt met name voor gebruik kort voor de geboorte, aangezien morfine ademhalingsmoeilijkheden en aanpassingsstoornissen bij de pasgeborene kan veroorzaken.

Aanzienlijke hoeveelheden morfine worden uitgescheiden in de moedermelk. Er zijn echter geen ernstige bijwerkingen gemeld bij kinderen die borstvoeding kregen toen de moeder de pijnstiller kreeg. Kortdurend gebruik tijdens de borstvoeding is dus mogelijk.

Medicatie krijgen met morfine?

In Duitsland en Zwitserland valt morfine onder de narcoticawet en in Oostenrijk onder de narcoticawet. De werkzame stof is daarom alleen op speciaal recept (verdovend of verdovend middel) verkrijgbaar in de apotheek.

Hoe lang is morfine al bekend?

Morfine staat al lang bekend als een natuurlijk bestanddeel van opium. De stof werd aan het begin van de 19e eeuw voor het eerst geïsoleerd. Toen al kende men de verdovende en euforische effecten ervan, maar ook het gevaar om bij een overdosis te bezwijken voor levensbedreigende respiratoire insufficiëntie.

Wat u nog meer moet weten over morfine?

Bij het behandelen van pijn met morfine stopt de ademhaling meestal niet. Hoewel de werkzame stof een negatief effect heeft op het ademhalingsregulatiecentrum in de hersenen, wordt dit centrum sterk geactiveerd tijdens pijn, zodat de ademhaling in het algemeen onaangetast blijft.

Als morfine echter wordt misbruikt, ontbreekt de pijngerelateerde activering van het ademhalingsregulatiecentrum en kan dit leiden tot dyspneu of zelfs ademstilstand.

Tags:  fitness spanning verdovende middelen 

Interessante Artikelen

add